Workshop Duurzame inzetbaarheid voor medewerker

Workshop ‘awareness’ duurzame inzetbaarheid voor medewerkers – open inschrijving

Doel: Bewustwording eigen verantwoordelijkheid medewerker voor duurzame inzetbaarheid

Doelgroep: Medewerkers die een basis willen leggen voor werken aan hun duurzame inzetbaarheid. De deelnemers komen uit verschillende organisaties, maar qua achtergrond zijn er wel overeenkomsten, b.v.: productiemedewerkers, zakelijke dienstverlening, medewerkers detailhandel, onderwijspersoneel of zorg.

Resultaat: Medewerker is zich bewust van eigen mogelijkheden om te werken aan eigen duurzaam inzetbaarheid en weet hoe hij/zij zelf diens persoonlijke stappen kan zetten.

Duur: 1 dag + 1 keer tussentijdse coaching via skype/facetime na 3 maanden en 1 dagdeel terugkomsessie na een half jaar

Groepsgrootte: vanaf 3 medewerkers.

Prijs: € 495 per deelnemer, inclusief lunch, werkmateriaal

Inhoud: Vooraf vullen deelnemers een digitale test: Scan Duurzame inzetbaarheid in. Deze wordt minimaal 1 week van tevoren naar DLC teruggestuurd.

Programma:

  • Bespreken uitkomst eigen duurzame inzetbaarheidsscan
  • Wat is duurzame inzetbaarheid? Waarom duurzame inzetbaarheid?
  • Goede voorbeelden van duurzaam inzetbare medewerkers en bedrijven?
  • Werken met de individuele Koersroute Duurzame Inzetbaarheid
  • Wat verwacht je van je leidinggevende, wat kun je zelf doen en hoe communiceer ik met mijn leidinggevende?
  • Welke stappen zal ik zelf nemen om te werken aan mijn duurzame inzetbaarheid?

Tussentijdse coaching via skype/facetime:
Hoe gaat het? Welke stappen gezet? Waar loop je tegenaan?

Terugkomsessie:
Evaluatie van afgelopen half jaar: Wat ging goed, wat kan beter? Wat is er bereikt? Welke bijsturing
nodig?


Ik meld mij graag aan voor de Workshop Duurzame inzetbaarheid voor medewerkers