Open CATS training

In deze training wordt er o.a. aandacht besteed aan de plaats van functiewaarderen binnen de HRM-cyclus, praktische oefeningen met de CATS® gezichtspunten en het waarderen en indelen van functies met behulp van het CATS® systeem.