Open CATS training voor gevorderden

Open CATS® training voor gevorderden

Het programma van deze training is vergelijkbaar met de open CATS training. Echter, u krijgt veel meer kans om te oefenen, verschillen tussen branches te bespreken, aandacht voor valkuilen op inhoudelijk en procesmatige vlak, doornemen voorbeelden, ruimte voor eigen inbreng e.d. Ook wordt huiswerkmethode gebruikt waardoor uw eigen specifieke situatie m.b.t. functie-indeling in de training een belangrijke plaats inneemt.