Functiewaardering als project

De cursus is bestemd voor functionarissen die leiding geven aan een functiewaarderingsproject of het verloop daarvan moeten beoordelen.