Functies beschrijven volgens de CATS® methode

De cursus is bestemd voor medewerkers die aan de hand van functie-interviews de CATS® functie beschrijvingen moeten opstellen.