Cursus CATS Handboek Functie-indeling

Cursus CATS® Handboek Functie-indeling voor Bedrijfstakken

Bestemd voor: P&O’ers leidinggevenden, OR leden werkzaam in de organisaties binnen bedrijfstakken en sectoren waarop branche niveau t.b.v. CAO partijen een CATS handboek functie indeling werd ontwikkeld. Het betreft de volgende bedrijfstakken:
– Metaal en Techniek
– Grafimedia (inclusief SIGN sector)
– Recreatiebranche
– Woningcorporaties
– Mode- en Sportbranche
– Meubelbranche
– Timmerfabrieken
– Vleesverwerkende Industrie
– Architectenbranche
– Vlakglasindustrie
– Groothandel

Programma:
1. Toelichting op het CATS®-systeem
Bureau De Leeuw Consult (DLC)
Werkingssfeer van het functiewaarderingssysteem CATS®
Oefening gezichtspunten CATS®
Keuzemogelijkheden CATS®-methode
Van de functiewaarderingsmethode CATS® naar de Handboeksystematiek

2. Toelichting op het Handboek Functie-indeling 
Enkele achtergronden
De onderdelen van het Handboek

3. Indelingsoefening met behulp van het Handboek
Zelf indelen van een functie ( + bespreken van enkele andere voorbeelden)
Omgaan met indelingsargumenten (en documenten)

4. Aanpak functiewaarderingsproject
Inclusief tips en valkuilen
De specifieke aanpak van DLC

5. Functiewaardering en Beloningsgebouw

Indien u interesse heeft kunt u dit kenbaar maken door contact met ons op te nemen.