Trainingsdata

Cursussen: Kosten
Voor alle trainingen en cursussen geldt:

  • Alle bedragen zijn exclusief BTW;
  • Opzeggen zonder kosten is mogelijk tot 10 werkdagen vóór aanvang cursus
    (in andere gevallen worden de volledige cursuskosten in rekening gebracht.
    Men kan zich laten vervangen door een collega uit eigen organisatie);
  • Elke deelnemer ontvangt een cursusmap en een getuigschrift.

De volgende trainingen worden aangeboden:

Cursus Programma Handboek Functie-Indeling voor Bedrijfstakken
(het betreft een ééndaagse cursus)
De cursus is bestemd voor iedereen die te maken heeft met het indelen van functies in salarisschalen en werkzaam is in een bedrijfstak waar CAO partijen een handboek hebben laten ontwikkelen op basis van CATS®.

Open CATS® cursus (oriëntatie)
(het betreft een ééndaagse cursus)
De cursus is bestemd voor P&O functionarissen en leidinggevenden die in de dagelijkse praktijk met CATS® als functiewaarderingssysteem te maken hebben en zich in algemene zin wensen te oriënteren

Open CATS® cursus voor gevorderden
(het betreft een tweedaagse training)
De cursus is bestemd voor functionarissen die in uitvoerende zin actief werkzaam zijn met CATS® functiewaardering. Men leert alle in – en outs met betrekking tot CATS®, met uitzondering van het opstellen van de CATS® detailgraderingen.

Training Talentmanagement in organisaties
(het betreft een ééndaagse cursus)
Breng de talenten en drijfveren van uw medewerkers in kaart en ontwikkel competenties in lijn met de organisatiedoelstellingen en strategie.

Workshop Duurzame inzetbaarheid voor medewerker
(het betreft een ééndaagse cursus)
Bewustwording eigen verantwoordelijkheid medewerker voor duurzame inzetbaarheid.

Workshop Duurzame inzetbaarheid voor leidinggevende
(het betreft een ééndaagse cursus)
Bewustwording verantwoordelijkheid leidinggevende voor duurzame inzetbaarheid.

Cursus behandelen van bezwaren bij invoeren Functiewaardering
(het betreft een ééndaagse cursus)
De cursus is bestemd voor Directie en MT-leden alsmede voor leden van Beroepscommissies bij het indelen van functies.

Functionerings- en Beoordelingsgesprekken
(het betreft een ééndaagse cursus)
Zet een efficiënte doelmatige gesprekscyclus op met een functioneel beoordelingsformulier. De cursus bevat een uitgebreid aantal bewezen modellen, praktijkvoorbeelden en gesprekstechnieken die uw gesprekscyclus maakt tot een effectief managementinstrument. De cursus is bestemd voor Managers en P&O functionarissen die aan de slag gaan met Functionerings- en Beoordelingsgesprekken. op aanvraag

Functionerings- en Beoordelingsgesprekken in de Recreatiebranche
De trainingen vinden plaats op initiatief van Sportfondsen Nederland en zijn bedoeld voor aangesloten leden.
– Informatie omtrent data leidinggevenden
– Informatie omtrent data leidinggevenden gevorderden
– Informatie omtrent inschrijving leidinggevenden
– Informatie omtrent inschrijving leidinggevenden gevorderden

Functiewaardering als project
(het betreft een halve dag cursus)
De cursus is bestemd voor functionarissen die leiding geven aan een functiewaarderingsproject of het verloop daarvan moeten beoordelen.

Functies beschrijven volgens de CATS® methode
(het betreft een halve dag cursus)
De cursus is bestemd voor medewerkers die aan de hand van functie-interviews de CATS® functie beschrijvingen moeten opstellen.

NB.: Op verzoek en in nauw overleg met geïnteresseerden kunnen cursussen op maat en eventueel op locatie worden aangeboden.
Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen op nummer 030-3030679.