Waarde toevoegen aan organisaties en hun medewerkers heeft zijn warme belangstelling en geeft energie.
Verbeteringen realiseert Jan door kwaliteit van werken te koppelen aan het verduidelijken van structuren, verhoudingen en dilemma’s. Verhogen van het welbevinden van mensen in organisaties brengt hij zoveel mogelijk in nauwe samenwerking tot stand.

HR Strategie
Functiewaardering
Beloningsadvies
Performance Management