Second Opinion Functiewaardering

De Leeuw Consult helpt u bij een Second Opinion Functiewaardering

Second Opinion Functiewaardering – Het CATS systeem voor functiewaardering is al sinds jaar en dag een systeem dat zeer toegankelijk is voor gebruikers. Voor diverse sectoren en cao’s zijn handboeken functie-indeling vrij beschikbaar en gewoon op internet te vinden. Deze handboeken zijn in feite indeelinstrumenten die organisaties binnen de sector zelfstandig kunnen gebruiken om functies in te delen in een functiematrix, ook wel functieraster genoemd.

De Leeuw Consult geeft regelmatig trainingen in het gebruik en het toepassen van CATS indeelinstrumenten. Gebruikers leren op die manier de werking van het systeem en op welke wijze het handboek effectief kan worden gebruikt. Deze trainingen zijn essentieel, in de praktijk merken wij regelmatig dat, indien wij gebruikers niet trainen, de kwaliteit en de betrouwbaarheid vaak te wensen overlaat.
Projecten voor functiewaardering zijn gericht op indelingen van functies in functiegroepen die passen bij het gewicht ervan. Of dat nou een groot project is, waar tientallen functies mee gemoeid zijn, of dat het maar een enkele functie betreft; het resultaat moet een raster zijn waarin functies naar gewicht zijn geordend. Dat lijkt een duidelijk en overzichtelijk verhaal, maar dat is het niet altijd.

De indeling van een functie wordt gebaseerd op een heldere functie-analyse. Functie-analyse omvat het verzamelen van gegevens over functies. Dat kan door middel van interviews, maar ook procesanalyses en observaties kunnen helpen om een duidelijk beeld van een functie te krijgen. Het is van belang dat het beeld in zijn geheel recht doet aan de werkelijkheid. Dat betekent vervolgens dat de functie herkenbaar moet zijn in de functie-analyse. Om die reden is het nodig om voorafgaand aan de indeling nog eens te toetsen of de functie-analyse passend is.

Deze fase markeert nogal eens een fase waarin verschillen van inzicht ontstaan. Wij zien daar uiteenlopende redenen voor. Het kan zijn dat de functie-analyse niet voldoende is geweest. Het kan zijn dat er vooral over een functie wordt gesproken, maar niet met een functionaris die de functie vervult.

Wat we ook zien is dat een functie anders wordt uitgevoerd dan zoals de functie is ontworpen. Daarbij kan het zelfs zo zijn dat er al jaren verschil bestaat tussen het formele ontwerp en feitelijke uitvoering. Het heeft dan altijd prima gefunctioneerd, maar dit soort verschillen komen naar boven als de functie moet worden gewaardeerd.

Om een meningsverschil rondom functiewaardering op te lossen zijn er verschillende mogelijkheden. Allereerst is er de formele weg, waarin een interne indeelcommissie een beroep of een bezwaar beoordeelt. Het meningsverschil kan daarna zelfs nog bij een externe commissie worden voorgelegd. Het nadeel hiervan is dat het tijd kost en vaak ook nogal eens gedoe en negatieve energie oplevert. In de praktijk is niemand daarbij gebaat en zijn er alleen maar verliezers.

Het helpt dan om een second opinion te laten uitvoeren door De Leeuw Consult. Ons bureau is systeemeigenaar van CATS en heeft toegang tot de bron van de functiewaardering. Andere partijen die een second opinion aanbieden hebben die toegang tot de bron zeker niet. De Leeuw Consult bevindt zich daarmee in de unieke positie om bij meningsverschillen direct en betrouwbaar uitsluitsel te geven. Overigens is het nog beter en goedkoper om De Leeuw Consult direct in te schakelen.

Een second opinion kan op verschillende manieren worden gedaan. Welke oplossing de beste is hangt af van verschillende factoren. Belangrijk is om met elkaar in overleg te zijn en samen vast te stellen hoe een meningsverschil kan worden opgelost. Wij willen werken volgens een proces dat helder en transparant is, niet in de laatste plaats omdat daarmee de uitkomst eerder wordt aanvaard.

Heeft u binnen uw organisatie ook een besluit over functie-indeling waarover discussie is ontstaan, of verwacht u dat er over een indeling van een of enkele functies verschil van mening zal zijn, neem dan gerust contact op met onze adviseurs.
Telefoon algemeen: 030- 3030679 of email info@deleeuwconsult of direct via de site van www.deleeuwconsult.nl