Gesubsidieerde Rechtsbijstand Mediation

Rechtsbijstand Mediation

rechtsbijstand mediationSandra Ploeg, Business Mediator bij De Leeuw Consult, Organisatieadvies, en tevens bestuurslid van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) gaf, samen met twee mediatorcollega’s van de NMv, acte de présence op donderdag 31 januari jl. bij de Tweede Kamer. Ze was aanwezig om live de herziening van de Gesubsidieerde Rechtsbijstand voor Mediation bij te wonen. Ze kon hierdoor ook eens persoonlijk kennis maken met Minister Sander Dekker en Programmadirecteur van het Ministerie, Henrike Karreman, alsmede met woordvoerder Annelou van Egmond.

Hulp bij conflicten

Doel van de kennismaking is om het vak van Mediation, welke zich bevindt op het snijvlak van sociale psychologie en recht, nog meer helder te maken. En daarbij inzicht te geven in de mogelijkheden die Mediation biedt om bij conflicten tot een duurzame oplossing te komen, in plaats van het oplossen van een geschil waarbij het wetboek leidend is.

Herziening rechtstelsel

Tijdens het debat lieten een aantal Kamerleden zich fel uit over de plannen van de Minister om tot herziening van het rechtstelsel te komen om daar de inzet van Mediation ook een rol in te geven. Vanuit de NMv is het doel om juist sámen met de advocatuur het rechtstelsel vorm te geven en daarbij de verbinding te zoeken, zoals het een mediator uiteindelijk betaamt. Het één kan naast het ander bestaan omdat het een andere manier is van conflictbehandeling. Minister Dekker heeft dit signaal positief opgepakt en gaat verder in gesprek met de NMv om tot een nog completer beeld over de inzet van mediators te komen, en daarbij de burger centraal te zetten. Mediation is veelal bekend door de toepassing bij echtscheidingen en buurtbemiddeling. Inmiddels zijn er vele specialisaties welke door mediators worden toegepast; zoals Business of Zakelijke Mediation, Arbeidsmediation, Overheidsmediation en zijn er Straf- en Herstelrecht Mediators, Kerkmediators en Team Mediators.

Zakelijke Mediation

Vanuit De Leeuw Consult richt Sandra Ploeg zich met name op de Zakelijke Mediation of Business Mediation, welke gericht is op conflicten in, bij en tussen directies. (Raden van) Besturen en bij conflicten in de klant-leverancier relatie. Ook op het gebied van Team Mediation en Arbeidsmediation is Sandra vanuit haar HR achtergrond een specialist. Naast haar werk als Senior Business Consultant en Business Mediator is zij actief Bestuurslid bij de Nederlandse Mediatorsvereniging, een vereniging van 2200 leden.

Voor geïnteresseerden verwijst bijgaande link naar de inhoudelijke discussie.