Over De Leeuw Consult

Onze missie:

Wij geloven in het verbeteren van het resultaat van uw bedrijfsvoering door cocreatie, vanuit passie. Altijd wordt dit resultaat als ‘eigen’ ervaren en heeft het merk- en meetbare toegevoegde waarde voor het verkrijgen, waarderen, belonen, ontwikkelen en mobiliseren van uw medewerkers. Dit bereiken we door u te adviseren en te ontzorgen waardoor u werkt met meer gemotiveerde, geëquipeerde medewerkers die functioneren vanuit hun kracht. Hiertoe worden alle benodigde HR-deskundigheid en HR-instrumenten ingezet. Persoonlijk, duurzaam contact tussen u en onze adviseurs vinden wij vanzelfsprekend. Met passie.