Zakelijke Mediation

Zakelijke geschillen oplossen met zakelijke mediation

zakelijke mediationOnlangs is De Leeuw Consult uitgebreid met een nieuwe tak van dienstverlening namelijk zakelijke mediation. Conflicten op de zogenoemde ‘werkvloer’ komen regelmatig voor. Soms oplosbaar door een passende interventie van een ervaren manager en/of een goed gesprek onder begeleiding van de HR deskundige.

Vaker komt het voor dat partijen intern zodanig betrokken zijn, dat er geen sprake meer is of kan zijn van een neutrale en objectieve blik. Dan is het handiger om een deskundige van buitenaf in te zetten. De Mediator, en steeds vaker ook de Zakelijke Mediator, wordt regelmatig ingezet om een uiteindelijke rechtsgang tegen te gaan, of beter nog, te voorkomen.

Het zakelijk conflict wordt onder begeleiding van de Mediator opgelost, waarbij de Mediator de juiste strategie toepast, om partijen met elkaar naar een oplossing en daaraan gekoppelde afspraken te laten komen. Faciliterend dus, niet oordelend.

De kracht van mediation en zakelijke mediation ligt vooral in acceptatie van elkaars (verschillende) belangen en de invloed die men kan uitoefenen op het vinden van de oplossing en de daaruit voortkomende afspraken. Niet opgelegd, zoals dat bij een juridisch traject gebeurt, maar gelijkwaardig en duurzaam. De oplossing die men mede zelf aandraagt, is immers altijd succesvoller!Tijdens het mediationtraject ontstaat inzicht in elkaars belangen en begrip over en weer; hiermee wordt de verstandhouding hersteld en komt men tot een hernieuwde samenwerking.

context mediation
De context van mediation

Hierbij wordt mediation ingezet bij geschillen tussen organisaties en/of instanties, leveranciers, klanten en andere externe partijen. Ook zakelijke conflicten tussen aandeelhouders, Raden van Commissarissen en OR-en en Bestuurders vallen binnen de reikwijdte van Zakelijke Mediation.

Bij De Leeuw Consult is Sandra Ploeg, naast Senior Business Consultant en ook geregistreerd MfN Mediator. Zij heeft brede ervaring in het mediationvak en is aangesloten bij de Nederlandse Mediators Vereniging (NMv) als mediator, alwaar zij eveneens actief is als bestuurslid.

Voor meer informatie kunt u kosteloos contact opnemen voor advies; uiteraard wordt uiterst vertrouwelijk omgegaan met de casus die ingebracht wordt.