Voorbeeld talent- en competentiematch

De geschiktheid van een persoon voor een bepaalde functie kan in beeld gebracht worden door een TMA-analyse te combineren met het competentieprofiel van die functie, eventueel aangevuld met de resultaten van een sollicitatiegesprek (bij selectie) of feedbackrapportage (bij coaching- of ontwikkelingssituaties). De voor de functie vastgestelde competenties worden voor een bepaalde medewerker in onderstaande kwadranten verdeeld, om zicht te krijgen op de aansluiting tussen die persoon en die functie.

  • Kwadrant “Benutten en versterken”: Een competentie valt in dit kwadrant als het goed ontwikkeld is en er ook aanleg voor is op basis van de onderliggende talenten. Competenties in dit kwadrant duiden op goede geschiktheid: De persoon zal op deze aspecten zijn/haar rol goed en gemotiveerd invullen en zich uit zichzelf verder ontwikkelen.
  • Kwadrant “Investeren en ontwikkelen”: Een competentie valt in dit kwadrant als het minder ontwikkeld is maar er wel aanleg voor is op basis van de onderliggende talenten. De benodigde competenties zijn goed ontwikkelbaar. Competenties in dit kwadrant duiden op toekomstige / goed verbeterbare geschiktheid:
  • Kwadrant “Risico’s beheersen”: Een competentie valt in dit kwadrant als het goed ontwikkeld is maar er toch minder aanleg voor is op basis van de onderliggende talenten. Wanneer in de functie een zwaar beroep gedaan wordt op deze competenties bestaat de kans op fouten, demotivatie of burnout.
  • Kwadrant ”Evasief managen”: Een competentie valt in dit kwadrant als het minder ontwikkeld is en er ook minder aanleg voor is op basis van de onderliggende talenten. Competenties in dit kwadrant duiden op beperkte geschiktheid: De voor de functie benodigde competenties zijn onvoldoende ontwikkeld en onvoldoende ontwikkelbaar.

Een competentiematch geeft zo een snel en helder beeld op de geschiktheid en ontwikkelbaarheid van een persoon voor één of meer posities.

Meer informatie:
-> Alignment tussen organisatie en individu
-> Theoretische achtergrond TMA-methode
-> Toepassingsgebieden TMA-methode