Alignment tussen organisatie en individu

De strategie, missie, visie en kernwaarden van de organisatie bepalen de doelen en het gewenste gedrag. Dit leidt tot heldere doelen die aansluiten bij de strategie en competenties die aansluiten bij de identiteit en cultuur van de organisatie.
Door bij het selecteren en ontwikkelen van medewerkers op functies en competentieprofielen niet alleen naar de aanwezige capaciteiten en competenties maar ook naar de onderliggende talenten te kijken bereikt u twee dingen:

  1. Medewerkers zijn niet alleen in staat maar ook gemotiveerd om het gewenste gedrag en de gewenste resultaten te bereiken. Het ligt immers in het verlengde van hun voorkeursgedrag;
  2. Medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen op die competenties die aansluiten op onderliggende talenten. Dit werkt veel beter dan investeren in ontwikkelpunten.

Meer informatie:
-> Theoretische achtergrond TMA-methode
-> Voorbeeld talent- en competentiematch
-> Toepassingsgebieden TMA-methode