Talentmanagement

Wat is talentmanagement?

Talentmanagement is het planmatig identificeren en ontwikkelen van de talenten van uw (sleutel) medewerkers en uw medewerkers zo inzetten dat ze zich nu en in de toekomst optimaal kunnen inzetten in en voor de organisatie.

Wat voegt talentmanagement toe?

Onderzoek wijst uit dat succesvolle manager
1. Bij selectie ook op talenten letten die matchen bij de functie
2. Sturen op resultaten in plaats van op het proces
3. De sterke kanten van hun medewerkers kennen en de ontwikkeling hiervan stimuleren
4. De drijfveren van hun medewerkers kennen
5. Veel feedback geven over hoe effectief te functioneren.

Talentmanagement volgens de TMA-methode

De TMA-methode (Talenten Motivatie Analyse Methode) “van talent naar performance” stelt u in staat om bovenstaande punten te verankeren in de stijl van leidinggeven in uw organisatie.
De TMA-methode ondersteunt organisaties bij selectie, beoordeling-, en ontwikkelvraagstukken van mensen. Door de verschillende persoonlijkheid-, competentie- en capaciteiten-instrumenten zijn organisaties snel in staat persoonlijkheid en gedrag van hun medewerkers en sollicitanten in kaart te brengen. Verder heeft u concrete handvatten om uw personeel optimaal te ontwikkelen en te versterken.

De TMA methode bestaat uit diverse instrumenten en modules, waaronder:
– Talenten Motivatie Analyse (voorbeeldrapportage)
– Teamanalyse (voorbeeldrapportage)
– Ontwikkelbaarheid Competenties (voorbeeldrapportage)
– Competentiematch op functie + interviewgids (voorbeeldrapportage)
– Competentiebeoordeling (voorbeeldrapportage)
– 0 / 90 / 360 graden feedback (voorbeeldrapportage)
– Capaciteiten Analyses (voorbeeldrapportage)
– Beroepssectoren en Activiteiten analyses (voorbeeldrapportage)

De TMA-methode:
– Geeft inzicht in talenten en competenties waarmee (toekomstige) medewerkers de beste performance halen
– Zet mensen in hun kracht door het op elkaar afstemmen van moeten, kunnen en willen
– Biedt één begrippenkader voor het evalueren van gewenst én waargenomen gedrag
– Is objectiveerbaar door 0/90/360 graden feedbackmeting op het gedrag en functioneren van de persoon
– Stimuleert openheid, betrokkenheid bij het werk en de resultaten, het geven van feedback
– Meet en stuurt op resultaten met concrete webbased tools
– Is zo ingericht dat uw leidinggevenden na een training zelfstandig aan de slag kunnen.

Meer informatie:
-> Alignment tussen organisatie en individu
-> Theoretische achtergrond TMA-methode
-> Voorbeeld talent- en competentiematch
-> Toepassingsgebieden TMA-methode