Psychologisch onderzoek en assessment

Assessments, gericht op geschiktheid én potentieel

Een goede match tussen een persoon en een functie is belangrijk.

Maar wat is het potentieel van de kandidaat?
Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden, in de bestaande en eventuele volgende stappen?

Om tot een goede match tussen persoon en functie te kunnen komen, dient u zowel inzicht te hebben in de voor de functie benodigde kennis, skills en competenties, als in de aanwezige potentie en ontwikkelingsmogelijkheden van de kandidaat. Vervolgens kunt u een GAP analyse maken en de benodigde vervolg stappen bepalen.

Op basis van gedegen expertise

De Leeuw Consult biedt een modulair assessment programma aan dat inzicht geeft in de geschiktheid én ontwikkelbaarheid van kandidaten. De psychologen en assessoren van de Leeuw Consult werken volgens de richtlijnen van het NIP, met behulp van wetenschappelijk (COTAN) gevalideerde tests en adviseren op basis van brede expertise op het gebied van organisaties, processen en functies, de daarvoor vereiste competenties en de talenten en motieven van mensen.

Snel en flexibel

Het assessment programma is modulair opgebouwd en kan daarmee precies afgestemd worden op uw behoefte. Ook een maatwerkoplossing is mogelijk, zoals het bepalen van een volgende carrièrestap of de invulling van een mobiliteitstraject.
De rapportage van de online assessments kunt u binnen 1 dag na afname tegemoet zien, de overige assessments 2 tot 7 werkdagen.
Interesse? Bekijk onderstaande voorbeeldrapportages of neem contact met ons op.

Type assessment Online Talentanalyse Online potentieel assessment Talent- en competentie assessment Volledig assessment Ontwikkel-assessment
  • Resultaat
Inzicht in de talenten, motieven en drijfveren van de kandidaat Inzicht in de capaciteiten en het potentieel van de kandidaat Inzicht in de geschiktheid en het potentieel van de kandidaat Gedegen onderzoek naar de geschiktheid en het potentieel van de kandidaat Inzicht in de talenten, ontwikkelmogelijkheden en motieven van de kandidaat
  • Bedoeld voor
Alle functieniveaus Alle functieniveaus Specialisten, trainees, kaderfuncties Managementfuncties, sleutel­posities Alle functieniveaus
  • Voorstel competentieprofiel
Rapportage
  • Motieven en drijfveren, sterke- en ontwikkelpunten
  • Match talenten/aanleg met competentieprofiel
  • Intellectuele capaciteiten
Optioneel
  • Beoordeling mate waarin de vereiste competen­ties ontwikkeld zijn
  • Advies geschiktheid kandidaat
  • Potentieel op alle competenties, analyse ontwikkelmogelijkheden
Tijdsbesteding kandidaat Vragen­lijst ± 1,5 uur, telefonisch interview ±0,5 uur Vragen­lijst ± 2,5 uur*, telefonisch interview ±0,5 uur Vragenl 2,5 uur, gestructureerd interview 2-3 uur Psychologisch onderzoek 8 uur Vragen­lijst ±1,5 uur, terug­koppeling ±2 uur

* De capaciteitstest dient onder toezicht afgenomen te worden