Doorlichten en revitaliseren

Uw organisatie is in beweging en verandert. De organisatie presteert als gevolg hiervan misschien niet meer optimaal. De cultuur staat centraal maar is ongrijpbaar. We moeten dan op zoek naar hanteerbare factoren om de verandering te sturen.

De Leeuw consult beschikt over praktische instrumenten die deze factoren in kaart kunnen brengen. Bij de doorlichting van een organisatie middels bijvoorbeeld een procesanalyse of een MedewerkersTevredenheidsOnderzoek, kunnen wij met u op zoek gaan naar mogelijke verbetertrajecten en u begeleiden bij de implementatie hiervan binnen uw bedrijf.

Er zijn meerdere trajecten mogelijk zoals:
Procesanalyse; gebaseerd op de werkprocessen
Medewerkerstevredenheid; gebaseerd op de ervaring van de medewerker

Bekijk onze brochure ‘Veranderen van organisatiecultuur en gedrag’ hier.