Beoordelen

Beoordelen is een lastige, maar cruciale taak van een manager. Het stuit vaak op weerstanden en er zijn vaak geen goede beoordelingscriteria. Beoordelen is echter onmisbaar omdat het een instrument is om verwachte resultaten duidelijk te maken, functie-uitoefening bij te sturen en uiteindelijk belonings- en / of loopbaanconclusies te kunnen trekken.

Doorgaans worden resultaatgebieden en competenties gebruikt om het functioneren van een medewerker te kunnen beoordelen. Om resultaten en competenties objectief te kunnen beoordelen is het van belang dat de beoordelingscriteria vooraf goed worden opgesteld.

Bekijk onze brochure over competentiemanagement hier.

Er zijn meerdere trajecten mogelijk zoals:

Functionering en prestatiebeoordeling
Beoordelingscriteria en CATSĀ® Functiehandboeken voor bedrijfstakken
Functionerings- en prestatiebeoordeling op functieniveau (en familie)
Tips en valkuilen