HR Strategie

HR Strategie volgens Strategisch HR model invoeren binnen uw organisatie

hr strategieDe Leeuw Consult is uw partner op het gebied van HR Strategie. Wij kunnen u adviseren over de inrichting, de vormgeving en de aanpak van uw HR beleid. Dit doen wij op basis van het HR strategie model DLC, actief en daadkrachtig.

Wat is HR strategie?

In ONZE visie is de HR strategie de verbindende factor tussen het beleid en de doelstellingen van de organisatie met het HR-beleid. Het HR-beleid is opgebouwd uit verschillende HR-instrumenten.
De HR-strategie is gericht op het realiseren van de doelstellingen van het bedrijf, op het resultaat van de onderneming en het versterken van de positie. Dit kan alleen door de medewerker centraal te stellen binnen de kaders van de HR-strategie. De HR-strategie is doelgericht maar is geen doel opzich.
De HR-strategie, de HR-instrumenten en de HR-middelen zijn erop gericht om de onderneming instaat te stellen om haar doelstellingen te realiseren. HR-strategie richt zich o.a. op de ontwikkeling van de organisatie, de veranderingen van de organisatie en mogelijkerwijs ook op de transitie. Het centraal stellen van de medewerkers, arbeidsverhoudingen en medewerkers ontwikkeling zijn hierin o.a. belangrijke aspecten.

HR-strategie voorbeeld

strategisch hrm beleidDe Leeuw Consult heeft een model gemaakt waardoor het mogelijk is om tot het strategisch HRM beleid te komen (integraal HRM beleidsadvies). Het vaststellen van de HR strategie is lastig. Een aantal stappen zijn voorwaarden scheppend en een aantal stappen zijn ondersteunend aan het formuleren van het HR-beleid. Belangrijk is om de strategie, de business en de doelen van een bedrijf te kennen en te doorgronden, dit is de basis voor HR-strategie.

Is het mogelijk om de doelen te bereiken, sluit de interne organisatie hier voldoende op aan, op welke wijze kan de afdeling HR bijdragen aan het succes van de organisatie? Deze vragen zijn van belang om als Business Partner te worden gezien en te worden betrokken.

Van belang is ook om de visie op HR vast te stellen binnen de organisatie, wat is de bijdrage van HR en wat is de samenwerking met het lijnmanagement? Wat is de rol die HR vervult? Het is belangrijk om de HR strategie vast te stellen en vast te leggen! Daarbij zijn vragen van belang zoals; past de interne organisatie met de organisatie doelen? Zijn de doelen haalbaar? Sluit de kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling van het personeelsbestand voldoende aan, in welke mate passen de structuur en de cultuur van de organisatie binnen de strategie? Op basis van de vast te stellen kritische succesfactoren kunnen de thema’s op HRM gebied worden vastgesteld.

Dit kunnen uiteenlopende thema’s zijn zoals:
– Personele bezetting;
– Organisatie ontwikkeling en verandering;
– De organisatiestructuur;
– Arbeidsvoorwaarden en beloning;
– Management en leiderschapsontwikkeling e.d.

Het strategisch belang van HR voor uw bedrijf

De afdeling personeelszaken is verleden tijd. Personeelszaken was vooral gericht op de administratieve afwikkeling van het in- door en uitstromen van medewerkers evenals het uitbetalen van de juiste salarissen. Personeelszaken is uit. Het draait om HRM! De afdeling HR neemt nu een belangrijke en centrale plaats in binnen de onderneming. HR zit aan tafel bij de directie, maakt onderdeel uit van het managementteam, bepaalt mede het beleid en stelt de mensen in het bedrijf centraal als onderdeel van de strategie. Het bedrijf is de mensen, de mensen zijn het bedrijf! HR is van strategisch belang voor uw organisatie. Steeds meer HR-directeuren nemen plaats in het bestuur van de organisatie. Belangrijk is dat HR-Managers en HR-directeuren sturing en leiding kunnen geven aan veranderingen of transities binnen de organisatie en zich voldoende bewust zijn van alle relevante omgevingsaspecten en deze onderdeel laten zijn van de verandering of transitie.

De omgeving van bedrijven veranderen in een zeer hoog tempo. Wat vandaag van belang is kan morgen anders zijn. De toekomst van de onderneming en de continuïteit van het bedrijf wordt bepaald door o.a. de optimale inzet van het menselijk potentieel in de organisatie! De missie, de visie, de kernwaarden, verbinden met de strategische doelstellingen en het optimaal inzetten van uw medewerkers bepalen uw toekomst.

Belangrijker nog uw continuïteit. De verbinding tussen deze ondernemingsaspecten en de verbinding met de (inzet) van uw medewerkers is de kern van HR-strategie en de kwaliteit van de dienstverlening die de interne HR afdeling zou moeten bieden. Ook kennis en ervaring op het gebied van transitiemanagement wordt steeds belangrijker. Soms is veranderen niet genoeg. Het kan zijn dat ook uw organisatie een stap verder moet maken. Geen verandering maar een onomkeerbaar proces naar een geheel nieuwe toekomst (bijvoorbeeld bedrijven in de energie sector of in transport en logistiek). Dit stelt andere eisen aan uw HR-strategie en aan de inzet van HR in uw bedrijf. Dit vraagt om andere ervaring, kennis en expertise.

De Leeuw Consult heeft dit in huis, wij kunnen uw ook ingeval van transitie ondersteunen en begeleiden bij de HR-strategie en de HR-processen in uw bedrijf.Voor de begeleiding van uw HR-strategie en de ondersteuning en coaching van uw HR-medewerkers en managers kunt u terecht bij de Leeuw Consult. Wij hebben de ervaring en kwaliteit die u zoekt.

De Leeuw Consult is uw partner op HRM gebied van strategie tot uitvoering!

Heeft u nog vragen? Neemt u gerust contact met ons op

Heeft u een specifieke vraag over onze dienst(en) of dit onderwerp. Mail ons uw vraag en één van onze consultants zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wilt u liever op een gewenst tijdstip teruggebeld te worden? Laat uw telefoonnummer achter en één van onze consultants zal contact met u opnemen.