Trainingen

Direct gerelateerd aan de expertise- en ervaringsterreinen heeft De Leeuw Consult trainingen en opleidingen ontwikkeld.

Wij verzorgen o.a. de volgende opleidingen en trainingen:
– Functie beschrijving en waardering
• Resultaatgericht functies beschrijven
• CATS® methode
• Functiehandboeken toegepast op de specifieke bedrijfstak

– Belonen: het ontwerpen van salarisgebouwen op maat.

– Start-, functionerings- en beoordelingsgesprekken
• Algemeen; voor beginners en vervolg
• Specifiek; Competenties bepalen en beoordelen.
• Specifiek; Competentie- en Resultaatafspraken maken.
• Specifiek; Beoordelen en Coachen.

– Assessment en Ontwikkeling (individuen en teams).

De doelgroepen variëren. Het betreffen zowel leidinggevenden, OR-leden als personeelsfunctionarissen. Met deze opleidingen en trainingen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de specifieke bedrijfssituaties.

De Leeuw Consult is door Sociaal Fonds Recreatie erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut voor de recreatie branche.

Zie voor onze trainingen en Trainingsdata het overzicht.