Ontwikkelen

Veel managers vragen zich af: Hoe communiceer ik met mijn omgeving? Hoe ga ik om met conflicten? Wat is mijn stijl van leidinggeven en hoe kan ik de resultaatgerichtheid van mijn team vergroten? De Leeuw Consult helpt u het antwoord te vinden op deze vragen, specifiek gericht op uw organisatie.

Wil een team echt effectief zijn dan dient er een verband te worden gelegd tussen de relationele zaken en de meer structurele aspecten van het werk. Wat zijn onze teamdoelen? Hoe is de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Waarop beoordelen wij elkaar? Willen we derde klasse of hoofdklasse spelen als team?
Ons Team Ontwikkelingsprogramma – waarbij veelal wordt gestart met individuele Assessments – besteedt evenwichtig aandacht aan de individuele, relationele en structurele dimensies binnen teams. Ook out-door activiteiten kunnen worden ingepast.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp of bekijk de brochure ‘Veranderen van Organisatiecultuur en Gedrag’ hier.