Onderzoek

Technologische- en marktontwikkelingen dwingen tot een anticiperend HRM-beleid.
De Leeuw Consult blijft door Branchebreed Onderzoek op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen betreffende beroepen en functies in branches.

Een dergelijk onderzoek dat veelal geïnitieerd wordt door bedrijfstakorganisaties of CAO-partijen begint met een strategische verkenning. Hoe ontwikkelt de branche of het beroep zich in de toekomst. Wat zijn de eisen waar organisatiemedewerkers aan moeten voldoen?

Vanuit de (strategische) verkenning worden beroepscompetentieprofielen ontwikkeld. Deze vormen de basis voor opleidings- en trainingsactiviteiten in branches. Ook kunnen ze door medewerkers worden gebruikt voor beoordeling, zelfreflectie en loopbaanoriëntatie in het kader van employability.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp.