Diensten

De volgende diensten biedt De Leeuw Consult aan:

HR-Strategie

De Leeuw Consult adviseert u over de vormgeving van uw HR-beleid. We gebruiken hiervoor ons strategisch HRM-model. Samen met u gaan we na welke externe ontwikkelingen van belang zijn voor uw bedrijf. Uitgaande van uw huidige organisatie en de ontwikkelingen in de omgeving, bepalen we de gewenste toekomstige situatie van uw onderneming.

Op die manier stellen we een streefprofiel op voor uw organisatie, waaruit we een aantal strategische thema’s en HR-thema’s afleiden. De Leeuw Consult begeleidt u met het vertalen van deze HR-thema’s naar een integraal HR-plan op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Lees verder =>

Functiewaardering

Met functiewaardering bedoelen we het toekennen van een gewicht aan een bepaalde functie, wat een basis vormt voor het salaris. Functies met hetzelfde gewicht worden ingedeeld in functiegroepen die overeenstemmen met salarisschalen.
De Leeuw Consult is sinds 1985 eigenaar en systeemhouder van het CATS-functiewaarderingssysteem. In het CATS-systeem analyseert men een functie vanuit 9 vaste gezichtspunten. Per gezichtspunt worden een aantal punten toegekend. De som van deze punten bepaalt het gewicht van de functie. Zowel in individuele bedrijven als in volledige branches past men dit systeem toe.

Bij het uitvoeren van een functiewaarderingsproject in uw bedrijf nemen we na een oriëntatiefase eerst functie-interviews af van uw medewerkers. Hierna stellen we functiebeschrijvingen op, gevolgd door de functieanalyse volgens het CATS-systeem. Tenslotte worden de functies ingedeeld in functiegroepen.

Lees verder =>

Beloningsadvies

Een effectief beloningsbeleid is van belang voor het bereiken van doelen in de organisatie. De manier waarop medewerkers beloond worden, heeft een invloed op het werven van geschikte medewerkers, het behouden en ontwikkelen van talent in uw bedrijf en natuurlijk op de evolutie van de loonkosten.

De Leeuw Consult voert jaarlijks vele beloningsonderzoeken uit voor diverse organisaties. Bij deze salarisonderzoeken wordt uiteraard gekeken naar het gewicht van de verschillende functies in een onderneming. Dat gewicht wordt uitgedrukt in een aantal CATS-punten en gekoppeld aan het salarisniveau. Op basis van de gegevens uit onze onderzoeken kunnen we nagaan hoe salarissen voor verschillende functieniveaus zich in het algemeen ontwikkelen.
Ook voor uw organisatie onderzoeken we of uw medewerkers marktconform betaald worden. We ondersteunen u eveneens met het opstellen van een passende salarisschaal en het ontwikkelen van een duurzaam beloningsbeleid.

Lees verder =>

Performance Management

De Leeuw Consult begeleidt u met het invoeren van een doeltreffend performance management of prestatiemanagement. Prestatiemanagement omvat alle activiteiten die ervoor zorgen dat de doelstellingen van de organisatie worden gehaald, en dit op een efficiënte en effectieve wijze. De prestaties van de gehele organisatie worden hierbij onder de loep genomen, zowel op het niveau van afdelingen als op het niveau van productieprocessen en individuele medewerkers.

Als Prestatiemanagement wordt gekoppeld aan de HR-gesprekscyclus, verkrijgt u een managementinstrument waarmee u het gedrag van medewerkers stuurt, gericht op het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. De ontwikkelnoodzaak van uw medewerkers wordt hieruit snel duidelijk.
Inzicht in het gedrag van uw medewerkers krijgt u eveneens door het integreren van het zogenaamde 360° feedback model, waarbij aan de omgeving wordt gevraagd waar de ontwikkelnoodzaak van een bepaalde medewerker ligt.

Lees verder =>