CATS training op maat!

Volg een CATS training op maat

cats training op maatDe Leeuw Consult geeft CATS training op maat, op uw locatie, passend bij u! De Leeuw Consult is uw partner op het gebied van functiemanagement, functiewaardering en trainingen gericht op de methode CATS. De toepassing van de methode in de eigen praktijk situatie. De Leeuw Consult geeft training op klassikaal niveau maar ook op maat. Op maat op uw locatie, op basis van uw probleem- vraag en doelstellingen.

In de training op maat is er aandacht voor de bedrijfsspecifieke situatie. Wat zijn de veranderingen in de omgeving, wat betekent dit voor de strategie, de organisatiestructuur en als afgeleide daarvan voor de functies in het bedrijf. De vertaling van deze verschillende factoren zijn van invloed op de functie-inhoud, de zwaarte bepaling, voor het salaris en op de arbeidsvoorwaarden. Het integraal benaderen van CATS toegespitst op de bedrijfssituatie is nu mogelijk. De CATS training op maat in uw bedrijf. Een belangrijke relatie Holmatro heeft gekozen voor deze aanpak. Wij hebben onlangs de HR-Business Partners getraind.

CATS toepassen in eigen organisatie

De HR-Business partners zijn nu in staat om CATS toe te passen in hun bedrijf. Als hulpmiddel maken zij gebruik van het handboek functie-indeling. Op basis van de training en het bijbehorende certificaat kan het gehele proces van functievorming tot en met beloning worden toegepast. Een integrale aanpak afgestemd op de bedrijfssituatie en de ontwikkelingen van het bedrijf.
Deze aanpak leent zich ook goed voor de vertaling van processen, naar rollen en competenties, onderdeel uitmakend van de CATS-functiebeschrijving. Ook hier de integrale benadering. Wat is er nodig om processen uit te voeren, welke resultaatgebieden horen hierbij, welke rollen zijn van toepassing en wat is er nodig om dit uit te voeren, welke competenties zijn benodigd? Dit past allemaal binnen onze aanpak CATS training op maat!

Neem gerust contact met ons op

Als dit ook past bij uw vraag dan horen wij dit graag! U kunt contact opnemen met een van onze Consultants of kijk op onze website: deleeuwconsult.nl