Woningcorporaties

De organisaties die vallen onder de Woningcorporaties maken bij het waarderen van functies al jaren lang gebruik van de Integrale Methode Functiewaardering (IMF). Modernisering van het systeem bleek echter noodzakelijk.
De Leeuw Consult kreeg van cao partijen de opdracht om met behulp van het CATS® systeem voor de Woondiensten branche een eigen functiehandboek te ontwikkelen. Samen met werkgevers en werknemers hebben de experts van De Leeuw Consult bij corporaties functies onderzocht, uitvoerig beschreven en vervolgens besproken. Dit heeft ertoe geleid dat De Leeuw Consult in november 2003 samen met de cao partijen het Handboek Functie-indeling Woondiensten kon presenteren. In dit Handboek zijn van 24 uiteenlopende functiefamilies de verschillende functieniveaus volgens de CATS® methode omschreven en zorgvuldig gegradeerd (uitgepunt). Met ingang van 2007 is het Handboek bij iedere woningcorporatie ingevoerd.