Vleesverwerkende industrie

Het Handboek Functie-indeling is in opdracht van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) ontwikkeld door de Technische Commissie Functiewaardering Vleessector in samenwerking met De Leeuw Consult. Het Functiehandboek is na een uitgebreid en grootschalig onderzoek ontwikkeld en bij diverse bedrijven in de praktijk getoetst.

Het Handboek Functie-indeling Vleessector voldoet aan de door cao partijen geformuleerde eisen:

  • Objectief, helder, controleerbaar
  • Toepasbaar voor grote en kleine(re) bedrijven
  • Transparante opzet met functiefamilies, zonder te veel details
  • Sectorspecifiek (o.a. Vakmanschap, Mesvaardigheid)
  • Bedrijven kunnen cao-functies zelf indelen
  • Houdt rekening met combi-functies, taakroulatie en loopbaanperspectief
  • Maakt externe vergelijking mogelijk

Voor meer informatie over het Handboek Functie-indeling Vleessector kunt u contact met ons opnemen.