Recreatiebranche

Vanaf 1996 wordt in de Recreatiebranche gewerkt met het op CATSĀ® gebaseerde Handboek Functie-indeling in de Recreatie om alle voorkomende functies binnen cao bereik in te delen. De Recron, de Horecabond FNV en de Industrie- en Voedingsbond CNV werkten samen met De Leeuw Consult aan de totstandkoming van dit handboek, waarvoor functies in verschillende bedrijven zijn geanalyseerd en gewogen. In 2002 werd het handboek aangevuld met twee families en in 2006 heeft een herdruk plaatsgevonden.
In opdracht van Recron en in samenwerking met het Gemeenschappelijk Overleg Recreatie (GOR) is een uitgebreide beoordelingssystematiek en een bijbehorend handboek ontworpen samen met een competentiemanual. Dit uitgebreide handboek bevat alle benodigde informatie over start-, functionerings- en beoordelingsgesprekken en houdt rekening met branche specifieke kenmerken (zoals klantgerichtheid en contactuele vaardigheden). Toepassing van deze systematiek leidt tot inzicht in het eigen functioneren en loopbaanperspectieven. Het Handboek kunt u hier bekijken.

De recreatiebranche stemt ook het trainingsaanbod voor zowel medewerkers als leidinggevenden af op de praktijkbehoefte en selecteert hiervoor aanbieders. De Leeuw Consult is sinds 2007 door het Sociaal Fonds Recreatie erkend als opleidingsinstituut voor onder andere de training functionerings- en beoordelingsgesprekken voor leidinggevenden.