Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN)

In 2011 wordt De Leeuw Consult benaderd door de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) met de vraag of en in hoeverre ondersteuning geboden kan worden op het gebied van functiewaardering. In verband met de niet zo rooskleurige financiĆ«le positie van de BKN en haar achterban, adviseert De Leeuw Consult om af te zien van de ontwikkeling van een Handboek Functie-indeling. Daarvoor in de plaats wordt in overleg en in co-creatie een systematiek van referentiefuncties en contextomschrijvingen uitgewerkt. Met behulp van deze systematiek kunnen vrijwel alle functies die voortkomen in de reguliere kringloopbedrijven ingedeeld worden. Sociale partners konden het in de periode 2011 – 2013 niet eens worden over een nieuwe cao. De BKN heeft in plaats van de cao met ingang van 1 juli 2015 het Handboek Arbeidsvoorwaarden ingevoerd. De systematiek van referentiefuncties en contextomschrijvingen maakt deel uit van dit Handboek Arbeidsvoorwaarden.