Boekhandels en Kantoorvakhandels

In opdracht van de cao-partijen heeft De Leeuw Consult de totstandkoming van een geheel nieuwe, moderne cao voor de Boekhandels- en Kantoorvakhandelsbranche begeleid. Er is grootschalig functie- en beloningsonderzoek verricht naar functies en beloningen in de branche en een voor de ondernemers eenvoudig te hanteren Handboek Functie-indeling kunt u hier bekijken.