Architectenbranche

Vanaf 1995 vormt een door De Leeuw Consult ontwikkeld – op CATS® gebaseerd – functiehandboek (met 11 functiesoorten die voorkomen binnen architectenbureaus) onderdeel van de cao.

Het functiehandboek wordt voor het eerst in 2002 geactualiseerd. De actualisering bestaat uit een uitbreiding met twee geheel nieuwe functiefamilies en de opname van enkele nieuwe niveau-beschrijvingen in bestaande functiefamilies. Teksten zijn getoetst op actualiteit en waar nodig aangepast en het zoekproces is vereenvoudigd.

In 2009 zijn er door De Leeuw Consult onderzoeken uitgevoerd om de positie van de branche te bepalen. Zo zijn de verwachtingen van werkgevers (architecten) over de toekomstige medewerkers en de verwachting van de toekomstige medewerker (student) over de werkgever/arbeidsmarkt in kaart gebracht. De beroepenanalyse heeft tevens beroepscompetentieprofielen opgeleverd.

In 2011 is het Handboek Functie-indeling voor het laatst aangepast en geactualiseerd. Wederom zijn er drie geheel nieuwe functiefamilies en enkele nieuwe niveaus in bestaande functiefamilies toegevoegd. De bestaande functiefamilie “Constructie” is geschrapt en opnieuw is het gebruiksgemak in deze editie vergroot o.a. door alle teksten te toetsen op actualiteit, spelregels aan te scherpen en vooral door het toevoegen van een zoekwijzer, een index op functienamen, modelfuncties en competenties.

In begin 2018 is het Handboek zelf niet aangepast maar zijn er wel 2 aparte reeksen actuele voorbeeldfuncties opgenomen, inclusief BIM (Bouw Informatie Model). Het Handboek bestaat nog steeds als boek-werk maar is tegelijk eenvoudiger digitaal te gebruiken.