Bedrijfsprofiel

De Leeuw Consult, HRM adviseurs, adviseert en begeleidt organisaties bij projecten op het gebied van bedrijfsdoorlichting, CATS functiewaardering, belonen, beoordelen en de invoering van competentiemanagement. Op basis van assessments wordt advies gegeven over persoonlijke geschiktheid, loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en de samenstelling resp. ontwikkeling van Teams.
De Leeuw Consult is eigenaar van het CATS® systeem voor functiewaardering.

In opdracht van sociale partners wordt bedrijfstakonderzoek verricht naar de beroepen, beroepscompetenties, functies en arbeidsvoorwaarden.

Identiteit
De Leeuw Consult is een middelgroot, flexibel adviesbureau op het terrein van HRM.
Als beroepen-, functiedeskundigen en beloningsexperts (met CATS®) behoren wij tot de top 5
bureaus in Nederland.

De kracht van De Leeuw Consult
• Heldere en concrete opdrachtformulering en projectplanning
• Minimaal 2 adviseurs zijn bekend met één project. Dit waarborgt continuïteit en kwaliteit
• Integrale dienstverlening op alle aspecten van HRM
• Werkzaam in diverse branches en organisaties
• Objectiviteit en deskundigheid
• Goed toegankelijk en een hoge servicegraad

Werkwijze
Wanneer u contact met ons zoekt, gaan wij als volgt te werk. Allereerst heeft u een kosteloos en vrijblijvend gesprek met één van onze Senior Adviseurs. In dit gesprek worden uw wensen en behoeften in kaart gebracht en bekijkt onze adviseur hoe wij u van dienst kunnen zijn. Op basis van de verkregen informatie stelt de adviseur een offerte op. Pas na uw akkoord voor de opdracht gaan wij aan het werk. Wanneer een project eenmaal is afgerond evalueert de Senior Adviseur samen met u het verloop hiervan.

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden van De Leeuw Consult gedeponeerd bij KVK Midden Nederland d.d. 22 maart 2010 in pdf formaat.