Adviseurs

Onze Adviseurs

Teo de Haan: Directeur
Teo studeerde Personeelswerk en Bedrijfskunde, werkte onder meer voor Markon Management Search, NCP Groep en Ernst & Young Consulting, in zowel advies, commerciële en directie functies.

Als ervaren HRM professional weet Teo marktvraag en ondernemingsdynamiek moeiteloos te vertalen naar vereisten aan mensen en processen en naar belonings-/ functiewaarderings- en HRM oplossingen. Transparantie en empowerment kenmerken Teo’s leiderschapstijl.

Teo richt zich naast het managen van het bureau op acquisitie, klantencontact, coördineren van grote bedrijfs(tak) projecten van functiewaardering en beloning.


Sandra Ploeg: Senior Consultant
Als ervaren HR vakvrouw weet Sandra als Senior Business Consultant van welke vraagstukken haar klanten wakker liggen en welke belangen er spelen. Zij inventariseert en analyseert organisatievraagstukken hetgeen tot een gedegen advies leidt op het terrein van FUWA, HR of conflicthantering.

Ze geeft trainingen en fungeert graag als sparringpartner van de directie, HR, of OR en is tevens interim HR Consultant (HR Flex).

Naast Personeel & Arbeid plus ruime ervaring in de zakelijke dienstverlening volgde zij een opleiding tot MfN Mediator.


Jan-Pieter Hooghuis: Senior Consultant
Jan-Pieter studeerde sociologie met een bedrijfskundig profiel aan de Universiteit van Amsterdam.

Ervaring in het HR vak deed hij in verschillende rollen en organisaties op, zowel in het MKB als in buitenlandse multinationals.

Onderzoeksvaardigheden en ervaring in het HR vak resulteren in een analytische aanpak, waarmee oplossingen voor vraagstukken degelijk kunnen worden onderbouwd met een cijfermatige argumentatie. Naast functiewaardering is Jan-Pieter ervaren in beloningsonderzoek en passend beloningsadvies. Vraagstukken rondom HR analytics, medewerkertevredenheidsonderzoeken en procesinrichting kunnen ook op zijn belangstelling rekenen.


Rick Nieuwkoop: Senior Consultant

Na een technische vooropleiding heeft Rick HBO Personeelsmanagement gestudeerd in Amsterdam.  Door diverse rollen binnen HR bij multinationals en het MKB heeft hij zich inmiddels ontwikkeld tot een HR-generalist en hebben alle facetten binnen HR zijn interesse. Rick is altijd opzoek naar efficiency, effectiviteit en continue verbetering. Naast functiewaardering weet hij waarde toe te voegen door het opzetten van een professionele HR-organisatie, procesinrichting en -optimalisatie en talentmanagement. Hij is daarmee ook goed inzetbaar voor onze HR-Flex diensten.


ONZE ASSOCIATES

Martin West: Senior Consultant

Martin startte in september 1989 zijn studie Personeel en Arbeid aan de Hogeschool van Amsterdam. Sinds zijn studie is hij niet meer uit het HR werkveld weg geweest. Zijn passie is de werkende mens en zijn visie is dat met plezier de beste prestaties tot stand komen. Hij heeft ervaring opgedaan in zowel de profit sector (o.a beveiliging) als de non profit sector (Woningcorporatie). Hij werkte daar als personeelsadviseur, HR Businesspartner en als manager Interne Organisatie.

Martin kan uit de voeten met alle velden van HR. Van strategisch tot operationeel, van instroom tot uitstroom. Zijn specialismes zijn leiderschap en teameffectiviteitsvraagstukken. Hij is een enthousiaste adviseur die doet waar een consultant voor bedoeld is; hij beantwoordt je vraag of zorgt ervoor dat een probleem wordt opgelost. Het kenmerk van Martin is zijn effectiviteit.

Martin vindt het fijn zijn kennis over HR, leiderschap en vooral samenwerking te delen. Hij gelooft in de verbinding tussen mens en organisatie en hij gelooft in het samenspel tussen plezier en prestatie. Naast HR-adviseur is Martin gediplomeerd en enthousiast trainer op het gebied van HR.


Paul Gengler: Consultant

Paul studeerde aan de HBO Mens & Arbeid en is afgestudeerd als organisatieadviseur.

Paul is altijd werkzaam geweest binnen het werkveld van HRM: als Hoofd Personeel & Organisatie en (interim) HR manager binnen de grafische- en, uitgeverijbranche, bij de Rabobank en bij opdrachtgevers in de gezondheidszorg, onderwijs en MKB. Paul heeft veel ervaring met het opzetten van HR advies- en Servicesafdelingen, het opzetten en implementeren van HR beleid en als architect en voortrekker bij reorganisaties, fusies en overnames.

Speciale interesse en ervaring heeft Paul bij cultuurverandering en als projectleider Duurzame Inzetbaarheid.”


M.C. Voskamp, MA: Consultant

Marco Voskamp volgde de hbo-opleiding Personeel en Arbeid aan de Hogeschool Haarlem en de opleiding tot Mediator en voltooide de Masteropleiding Managing Human Resources. Zijn afstudeeronderzoek richtte zich op de effecten van interventies op de organisatiecultuur. Tevens beschikt hij uiteenlopende licenties zoals Prince2 practitioner, TMA, MBTI, OCI enz.

Naast zijn opleidingen was hij werkzaam als personeelsadviseur bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij en vervolgens HR manager bij Univé Verzekeringen alwaar hij betrokken was bij grootschalige reorganisaties en herinrichten van organisaties op basis van Operational Excellence en de invoering van competentiemanagement.

Sinds 2005 is hij zelfstandig ondernemer voor uiteenlopende personeels- en organisatievraagstukken. Hij heeft hierbij ruime ervaring opgedaan bij reorganisaties, het stroomlijnen van werkprocessen, de vertaling van processen naar functies, doelen en competenties, het verbeteren van functionerings- en beoordelingscyclus, alsmede coaching.


Carla Beijer: Adviseur en Interim Manager HRM
Gespecialiseerd in veranderende organisaties. Meer dan 15 jaar ervaring als HR Manager in de volle breedte van het vak en in diverse branches.

Organisatievraagstukken, beloningsmanagement en functiewaardering, cao’s, sociaal plan en communicatie met ondernemingsraden en vakbonden vormen haar bijzondere deskundigheid.