Belonen

Bezoekadres:
Watergoorweg 104 A
3861 MA Nijkerk
Telefoon: 030-3030679
E-mail: info@deleeuwconsult.nl


Een goed salarisbeleid is maatwerk; het past bij de strategie van de organisatie, ondersteunt organisatiedoelen maar wordt ook beïnvloed door de markt. De Leeuw Consult adviseert bij het ontwerpen van een rechtvaardig salarisgebouw, dat motiveert en prestaties juist waardeert.

Beloningsonderzoeken kunnen meerdere doelen dienen. Zo kan een bedrijfstak of organisatie behoefte hebben aan een nieuw beloningsgebouw, omdat het oude niet langer voldoet. Ook kan een vraag zijn om de werkelijke beloning van de medewerkers te vergelijken met die van andere bedrijven of bedrijfstakken (benchmark). Daardoor wordt duidelijk in hoeverre men een aantrekkelijke werkgever is binnen de eigen branche of binnen de Nederlandse arbeidsmarkt.
Ook op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen wij u van advies dienen.
Het doel van het onderzoek bepaalt voor een groot deel welke aanpak wij hanteren en welke analyses en resultaten er zullen worden gerapporteerd.

Periodiek worden informele klantenbijeenkomsten georganiseerd, waarbij cliënten worden geïnformeerd over de uitkomsten van de jaarlijkse De Leeuw Consult Salarisenquête. Aan de hand hiervan stellen we tevens de algemene databank met salarisinformatie bij.

Bent u toe aan een herbezinning van uw beloningsbeleid en loongebouw?
Neem contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp.

Klik hier voor onze brochure.