Theoretische achtergrond TMA-methode

Bezoekadres:
Watergoorweg 104 A
3861 MA Nijkerk
Telefoon: 030-3030679
E-mail: info@deleeuwconsult.nl


De TMA methode is een psychologisch en psychometrisch systeem dat uitgaat van een persoonlijke blauwdruk. Het is gebaseerd op verschillende (psychologische) theorieën, namelijk de theorie van het onbewuste ( zoald de Big Five persoonlijkheidstheorie ), de theorie van de behoefte (Henry A. Murray) en de theorie van de omgevingsfactoren (intern &extern ) De TMA methode is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  1. De behoeften, denkprocessen en persoonlijkheidstrekken van de persoon.
  2. De competenties en capaciteiten waarover de persoon beschikt
  3. De omgeving waarin de persoon zich begeeft
  4. Het gedrag wat de persoon vertoont.
 
Om daadwerkelijk te selecteren, ontwikkelen of beoordelen op gedrag zult u dus al deze invloedsfactoren in ogenschouw moeten nemen.Talentmanagement
Alignment tussen organisatie en individu
Voorbeeld talent- en competentiematch
Toepassingsgebieden TMA-methode