Adviseurs

Bezoekadres:
Watergoorweg 104 A
3861 MA Nijkerk
Telefoon: 030-3030679
E-mail: info@deleeuwconsult.nl


 

drs. Tj. de Haan: Directeur

Teo de Haan studeerde Personeelswerk en Bedrijfskunde, werkte onder meer voor Markon Management Search, NCP Groep en Ernst & Young Consulting, in zowel advies, commerciële en directie functies. Als ervaren HRM professional weet Teo marktvraag en ondernemingsdynamiek moeiteloos te vertalen naar vereisten aan mensen en processen en naar belonings-/ functiewaarderings- en HRM oplossingen. Transparantie en empowerment kenmerken Teo's leiderschapstijl. Teo zal zich naast het managen van het bureau richten op acquisitie, klantencontact, coördineren van grote bedrijfs(tak) projecten van functiewaardering en beloning.

>> Teo op LinkedIn

 

Sandra Ploeg: Consultant

Vanuit mijn ruime ervaring als HR Manager en HR Business Partner heb ik ervaren dat door een effectieve toepassing van het HR-beleid, HR een invloedrijke schakel is  binnen het organisatieproces. Mijn doel is om mijn klanten, veelal HR Managers, te faciliteren  bij een correcte toepassing van het domein CATS® zodat zij beschikken over een  marktconform salarishuis gekoppeld aan een functiegebouw waarin ook nieuwe of gewijzigde functies hun plek krijgen.  

In het verlengde daarvan adviseer ik mijn klanten bij het integreren van de meest passende HR instrumenten binnen het beleid welke De Leeuw Consult biedt. En voor vraagstukken die nog geen instrument kennen, ga ik altijd graag de uitdaging aan om maatwerk te leveren om in de organisatiebehoefte te voorzien.  Het uitrollen van een passend belonings- en  beoordelingssteem is in de huidige dynamische arbeidsmarkt een manier om onderscheidend te zijn als werkgever om een een aantrekkelijke werkgever te kunnen blijven.

Daarnaast ben ik geregistreerd (arbeids)mediator en pas ik deze rol, naast de reguliere mediationsessies, ook toe bij het integreren van conflictmanagement bij organisaties en systeemdesign. Een nieuwe kant van mediation zodat organisaties preventief  omgaan met conflicten en daardoor wendbaarder zijn en dus minder kwetsbaar.

 

Marco Heinst: Consultant

‘Ik ben resultaatgericht, ik heb altijd de wil om te winnen en ik heb oog voor teamplay’
Mijn drijfveer is altijd om vanuit “de wil om te winnen” organisaties te verbeteren en instaat stellen om de (HR) doelstellingen te realiseren. De omgeving van organisaties verandert snel en continue. Het tijdig inspelen op deze veranderingen vraagt een passende strategie en een duidelijke HR-strategie vertaalt naar een concrete HR-aanpak. In mijn visie is de continuïteit van de organisatie in grote mate afhankelijk van de ontwikkeling en realisatie van het HR-beleid, dit is een kritische succesfactor!
Vanuit mijn rol als HR Manager en HR Business Partner heb ik uiteenlopende organisatievraagstukken en (complexe) veranderprocessen begeleid. Ik heb een objectieve en praktische kijk op de stappen die gezet moeten worden om in de toekomst succesvol te blijven. Mijn kracht ligt in de brug slaan tussen visie en uitvoering. Ik luister, richt me op duurzame relaties en ik verbind mensen. Ik ben diplomatiek en tactisch. Actiegericht de juiste verandering teweeg brengen, dan ben ik op mijn best!
In het verlengde van deze ervaring richt ik mij als Consultant op het adviseren en begeleiden van organisaties op het brede gebied van HR en HR vraagstukken. Het ontwikkelen en uitvoeren van een passend belonings- en beoordelingsbeleid zijn onderwerpen waarbij ik klanten onder andere adviseer, gebaseerd op het domein CATS. Dit stelt klanten instaat om onderscheidend te zijn en te blijven in een uitdagende (arbeids)markt.
Met mijn passie en ervaring bijdragen aan uw succes, dat doe ik graag!
 

 

Jan-Pieter Hooghuis

Jan-Pieter Hooghuis: Consultant

Jan-Pieter Hooghuis studeerde arbeid- en organisatiesociologie in combinatie met bedrijfskundige vakken aan de Universiteit van Amsterdam. Relevante HR werkervaring in advies- en managementrollen deed hij op in zowel in het MKB als bij buitenlandse multinationals in verschillende branches, zoals IT consultancy en in de technische sector. De ervaring leert dat behoefte aan duidelijkheid overal aanwezig is. Dat geldt voor processen, methoden en instrumenten op zichzelf, maar net zo goed voor hoe deze effectief en eenduidig in te zetten. Het is precies deze problematiek waar Jan-Pieter zich graag mee bezig houdt. Jan-Pieter betrekt graag belanghebbenden in het herkennen van kansen om zaken te verbeteren. Een vast bestanddeel daarvan is een analytische aanpak, waarbij de cijfers de argumentatie ondersteunen en samenhang laten zien. Deze co-creatieve aanpak waarborgt gedragen besluitvorming, waarmee impact van een gekozen aanpak in uw organisatie wordt vergroot.
 

  

 

drs. Jan Cornelissen: Consultant

Waarde toevoegen aan organisaties en hun medewerkers heeft mijn warme belangstelling en geeft energie.
Verbeteringen realiseer ik door kwaliteit van werken te koppelen aan het verduidelijken van structuren, verhoudingen en dilemma’s.
Verhogen van het welbevinden van mensen in organisaties breng ik zoveel mogelijk in nauwe samenwerking tot stand.

Ik adviseer, ondersteun, coach en train op het gebied van:
• functiewaardering met CATS®
• belonen en beloningsonderzoek
• competentie-ontwikkeling en –management
• vergroten persoonlijke effectiviteit met welbevinden.

>> Jan op LinkedIn

  ONZE ASSOCIATES

Ineke Flaman: Consultant

Als consultant richt ik mij voornamelijk op het adviseren en ondersteunen van organisaties bij het beschrijven en/of herschrijven, waarderen en beoordelen van functies al dan niet in combinatie met vraagstukken op het gebied van talentmanagement oa. met behulp van de TMA methodiek. Vanuit mijn passie voor persoonlijke ontwikkeling vind ik het belangrijk om inzicht te hebben in je talenten en deze optimaal te benutten. Dit geeft energie en draagt bij aan gezonde en goed presterende medewerkers. Vanuit mijn brede HR achtergrond als adviseur, manager, recruiter en HR consultant , heb ik veel kennis en ervaring opgedaan, waardoor ik de vraagstukken vanuit een breder perspectief bekijk. Klanten omschrijven mij als gedreven, klantgericht, betrouwbaar en oplossingsgericht.
 

 

 

 

 

M.C. Voskamp, MA: Consultant

Marco Voskamp volgde de hbo-opleiding Personeel en Arbeid aan de Hogeschool Haarlem en de opleiding tot Mediator en voltooide de Masteropleiding Managing Human Resources. Zijn afstudeeronderzoek richtte zich op de effecten van interventies op de organisatiecultuur. Tevens beschikt hij uiteenlopende licenties zoals Prince2 practitioner, TMA, MBTI, OCI enz. Naast zijn opleidingen was hij werkzaam als personeelsadviseur bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij en vervolgens HR manager bij Univé Verzekeringen alwaar hij betrokken was bij grootschalige reorganisaties en herinrichten van organisaties op basis van Operational Excellence en de invoering van competentiemanagement. Sinds 2005 is hij zelfstandig ondernemer voor uiteenlopende personeels- en organisatievraagstukken. Hij heeft hierbij ruime ervaring opgedaan bij reorganisaties, het stroomlijnen van werkprocessen, de vertaling van processen naar functies, doelen en competenties, het verbeteren van functionerings- en beoordelingscyclus, alsmede coaching.

>> Marco op Linkedin 

 

  

 

 

Carla Beijer: Adviseur en Interim Manager HRM

Gespecialiseerd in veranderende organisaties. Meer dan 15 jaar ervaring als HR Manager in de volle breedte van het vak en in diverse branches.

Organisatievraagstukken, beloningsmanagement en functiewaardering, cao’s, sociaal plan en communicatie met ondernemingsraden en vakbonden vormen haar bijzondere deskundigheid. 

>> Carla op LinkedIn

  Onze Consultants worden ondersteund door de Business Support.