Timmerindustrie

Bezoekadres:
Watergoorweg 104 A
3861 MA Nijkerk
Telefoon: 030-3030679
E-mail: info@deleeuwconsult.nl


Voor deze branche is er in 2002 onderzoek verricht naar organisatie-structuur en functies en functiezwaarte. In 2003 is een definitief Functie-Handboek aangeboden aan de Vakraad Timmeren. Met behulp van dit instrument worden loopbaanontwikkelingspaden per functiesoort duidelijk. E.e.a. volledig afgestemd op de specifieke behoeften van de bedrijfstak.
Tevens zijn er in 2006 competentieprofielen ontwikkeld voor de Vakraad Timmeren. De competentieprofielen zijn opgesteld per functieniveau en functiefamilie (waaronder Bouwmontage, Commercie, Financiële Administratie) in het Functie-Handboek; niveau- en familiegerelateerde competenties. De competenties hangen samen met de (zwaarte van de) niveauteksten in het Handboek. Daarmee hebben de Timmerfabrieken door werkgevers en vakbonden vastgestelde uniforme beoordelingscriteria in de branche die tevens zorgvuldig onderbouwd zijn door de relatie te leggen met het Functie-Handboek.
Tenslotte is er een beoordelingssysteem ontworpen (inclusief bezwaarprocedures) met een handleiding voor werkgevers en werknemers in de branche.