Metaal en techniek

Bezoekadres:
Watergoorweg 104 A
3861 MA Nijkerk
Telefoon: 030-3030679
E-mail: info@deleeuwconsult.nl


Sinds 1 juli 1997 moeten alle ondernemingen die onder de CAO’s in de Metaal en Techniek (de grootste bedrijfstak in Nederland) vallen hun functies indelen met behulp van het op CATS® gebaseerde functiehandboek.
Omdat de ontwikkelingen op technologisch en organisatorisch gebied in de praktijk niet stil stonden, werd er in 1999 een tweede versie met een groot aantal nieuwe functiefamilies opgenomen. De derde editie van het Handboek dateert van 2003 en betrof vooral een uitbreiding met functiefamilies op het gebied van Informatie- en Communicatietechnologie. Tevens werden de functiefamilies Veiligheidsinspectie en Interne Technische Dienst aan het Handboek toegevoegd. De huidige en vierde editie van het Handboek dateert van 2010 en kunt u hier bekijken.
Inmiddels wordt samen met CAO partijen de vierde editie van het Handboek samengesteld.
Voor nadere informatie zie www.vakraad.nl.