Grafimedia

Bezoekadres:
Watergoorweg 104 A
3861 MA Nijkerk
Telefoon: 030-3030679
E-mail: info@deleeuwconsult.nl


De eerste uitgave van het Handboek Functie-indeling Grafimedia dateert alweer van juni 1997. Sindsdien worden in de Grafimedia bedrijven functies ingedeeld met behulp van het CATS®-systeem.
Ingrijpende technologische ontwikkelingen hebben er vervolgens toe geleid dat het handboek in 2001 aan vernieuwing toe was. In september van datzelfde jaar kon het geactualiseerde handboek met maar liefst 63 functiefamilies worden gepresenteerd aan de CAO-partijen.
De Grafimediabranche is niet meer alleen de sector die op papier drukt, maar speelt tegenwoordig veel meer een rol in de totale communicatie van bedrijf tot bedrijf en van bedrijf naar consument. Technieken als internet, databased publishing, E-commerce, digitale productiestromen, Cd-roms e.d. maken steeds meer onderdeel uit van het grafische proces. Er vindt een integratie van processtappen plaats waardoor de zelfsturing van functies binnen processen toeneemt.
Aangezien de Grafimediabranche ook krantenbedrijven omvat is deze tak van de branche ook in het totale Handboek Grafimedia geïntegreerd, deze kunt u hier bekijken.