Branche wonen

Bezoekadres:
Watergoorweg 104 A
3861 MA Nijkerk
Telefoon: 030-3030679
E-mail: info@deleeuwconsult.nl


De branche kent zeer gevarieerde functies; bijvoorbeeld parketleggers, keukenspecialisten, badkamermonteurs, verkopers keukens, verkopers wonen algemeen en diverse logistieke functies.
Een door de Leeuw Consult ontwikkeld functiehandboek voor Branche Wonen met de daaraan gekoppelde salarisstructuur is ingevoerd per 2007.