Functiewaardering CATS® methode

Bezoekadres:
Watergoorweg 104 A
3861 MA Nijkerk
Telefoon: 030-3030679
E-mail: info@deleeuwconsult.nl


De Leeuw Consult is sinds 1985 systeemhouder van het in 1955 ontwikkelde systeem CATS®. Deze grootschalig toegepaste en regelmatig geactualiseerde functiewaarderingsmethode werkt met vaste gezichtspunten en afwegingsfactoren. Functies op alle niveaus, zowel in profit als non-profit organisaties kunnen met het systeem worden onderzocht en gewaardeerd.
Het percentage van werknemers dat in Nederland direct of indirect met CATS® te maken heeft is ongeveer 15%.

Functiewaardering in organisaties

De Leeuw Consult adviseert diverse toonaangevende organisaties (o.a. IKEA, Sportfondsen Nederland, Roto Smeets De Boer en Carglass) op het gebied van functiewaardering.

Bekijk hier de CATS® brochure in pdf formaat. 
Neem contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp.

Functiehandboeken voor bedrijfstakken
Gebaseerd op CATS® ontwerpt De Leeuw Consult voor bedrijfstakken en grotere bedrijven handboeken voor functie-indeling, waarmee organisaties zelfstandig hun functies kunnen indelen. In deze handboeken wordt recht gedaan aan bestaande (branche)culturen. De handboeken maken veelal deel uit van een CAO. Eenmaal samengestelde functiehandboeken blijken in praktijk relatief eenvoudig te onderhouden en actualiseren.

Inmiddels zijn er voor diverse bedrijfstakken Functiehandboeken ontwikkeld.